عذرخواهی گرشا رضایی در واکنش به صحبت هایش توهین آمیزش در کنسرت زاهدان
۰ نظر