وقتی «نعیمه نظام دوست» خودش را به دیوانگی می زند

گاهی دوست می دارم دیوانه باشم هیچ درک نکنم ، نفهمم .... در دنیای خویش آزادانه .... وای خدایا ، چه لذتی .... در دنیایی زیستن که کسی از آن خبر نداشته باشد... من عاشق ديوانگي هستم دلا ديوانه شو ديوانگي هم عالمي دارد.

۰ نظر