آنجلینا جولی و دخترش شیلو جولی پیت در کنسرت گروه راک ایتالیایی

آنجلینا جولی و دخترش شیلو جولی پیت، در یک تفریح مادر-دختری، به کنسرت گروه راک ایتالیایی مونسکین در رم رفتند.

۰ نظر