بغض بهرام افشاری مقابل ایرج طهماسب هنگام تعریف خاطره ایی از زندگی اش

بغض بهرام افشاری مقابل ایرج طهماسب هنگام تعریف لحظه‌ای که همیشه در ذهنش است

۰ نظر