ادای احترام زیبای رضا صادقی به قدرت الله ایزدی معروف به آقا رشید

ادای احترام زیبای رضا صادقی به قدرت الله ایزدی معروف به آقا رشید در کنسرت اصفهان

۰ نظر