حرفهای پدر ساینا شیخی فینالیست عصر جدید از خصوصیات اخلاقی او می گوید

از شلوغی اش در کودکی و گم شدنش در جمعیت برنامه صبح و نشاط و مدال آوردن در تکواندو تا درخشش استعدادش در زمینه دوبله!

شیطنت بچه ها نشانه هوش و استعداد است نه بیماری!

۰ نظر