مراسم عروسی گران قیمت آناشید حسینی با دندان پزشک معروف

آناشید حسینی طراح لباس مشهور تهران با دندانپزشکش امین رضا چلبیانلو ازدواج کرد.

۰ نظر