اندر حکایات عید دیدنی و کل کل مادر عموپورنگ و هم زبونش !


اندر حکایات عید دیدنی « ننه نقلی »

 

این قسمت :

یک دل و دو دلبر ..


پی نوشت :
امشب ننه نقلی یه هم زبون پیدا کرده بود ، خلاصه دو نفری کلی باهامون کل کل داشتن
خدا یار و نگهدار همه مادرها و مادربزرگها باشه

۰ نظر