آزاده آل ایوب مجری تلویزیون در دشت مغان

آزاده آل ایوب نوشت :

نماز اول وقت می خونی
می گن ،خوب پارامترهای سازمان رو رعایت می کنی

به صاحب عصر سلام می دی و سلام فرمانده رو با قلبت اجرا می کنی
می گن خوب بلدی خودت رو تو دل بالایی ها جا کنی

جای غیبت ،ذکر می گی و صلوات می فرستی
می گن رفت تو فاز پیس پیس و جیک جیک

حجاب رو سرلوحه زندگیت می کنی
می گند خودت رو از چشم خیلی ها می ندازی

مردمی شو

می خوام بگم رفقا

یادتون نره
راه حق و حقیقت خلوته ،
رهروانش کم و دنیاشون درک ناشدنی

تو از همین مسیر برو
تو راه خدا کر و کور و لال نباش

ولی تو راه مردم چرا
نشنو،نبین،استوار باش

عاشقی خدا و رسولش هم تاوان داره

بپرداز با قطره قطره عمرت

و اگه خواستی به درجه ایمان کسی پی ببری

ببین چقدر جات پیشش امن هست

خدا حفظتون کنه
خوبترین بنده های خدا

۰ نظر