جنجالی شدن سرود «سلام فرمانده» در یک مراسم عروسی

این‌بار سرود سلام فرمانده در یک مراسم عروسی در جمهوری آذربایجان اجرا شد که موجی از واکنش‌ها را به همراه داشت.

۰ نظر