پاپیون قرمز زیبایی که مازیار لرستانی برای رفتن به مهمانی هایش خرید

 گاهی یه چیز کوچیک حال تمام روز ادمو خوب می کنه .... خریدن این پاپیون لبخند ملیحی روی لبهام آورد..لبخند گنگی که ساعتها دلم رو غنج زد .... ....

۰ نظر