ست لباس و گردنبند هنگامه قاضیانی به رنگ آبی آرامش

فقط با روز و شب نگاه کردن به یک بن بست میتوان از آن خارج‌ شد ، باید طوری نگاهش کرد که انگار بزرگترین روزنه ممکن است . کتاب /اسیرگهواره/کریستین بوبن مترجم :مهوش قویمی

۰ نظر