روایت شنیدنی هوشنگ ابتهاج از پیش‌گویی پدر یکی از هم‌کلاسی‌هایش درباره زمان مرگش

روایت سایه از پیش‌گویی پدر یکی از هم‌کلاسی‌هایش در دوم دبستان (۸ سالگی) که به او گفته بود: سخنگو، صاحب فرزندان زیاد و ۹۴ سال عمر خواهد کرد.

۰ نظر