جشن سومین سالگرد عقد سوگل طهماسبی و همسرش با تم سفید

یک آن شد این عاشق شدن دنیا همان یک لحظه بود آن دم که چشمانت مرا از عمق چشمانم ربود عزیزترینم لحظه لحظه این سه سال در کنار تو چه عاشقانه گذشت
بر همان عهد که بودیم، بر آنیم هنوز …

۰ نظر