پاک کردن عکسهای تولد داوود رشیدی از کامپیوتر شخصی بابک برزویه


احترام برومند همسر مرحوم داوود رشیدی نوشت :

حيف تو بودى، بابك عزيزم ، كه در پنجاه و سه سالگى ، همسر مهربان و جگر گوشه هات و خانواده و دوستانت ، از وجود سرشار از انرژى و محبتت محروم شدند ، من رو ببخش ، در زمانه اى زندگى ميكنيم ، كه گاهى ناچاريم خاطراتمان را حتى از ذهن خودمان پاك كنيم ، چه رسد ، از صفحه كامپيوتر ؟! همه اهالى هنر از بابك برزويه هزارها يادگارى دارند ، عزيزم نگران نباش ، من همه آنها را حفظ ميكنم ، آه نكش و افسوس نخور ، دلم خون ميشود ، روحت شاد.
 

۰ نظر