جواب مودبانه زهره حمیدی برای کامنت زشت یک مخاطب در لایو

در حین این لایو یکی از مخاطبان پیام زشتی را برای خانم بازیگر گذاشت که با پاسخ محتمرمانه و زیبای وی رو به رو شد.

۰ نظر