قایقرانی شهرزاد کمال زاده و دوستش در دریاچه استادیوم آزادی

اولین روز شهریور با دیدن دوست پر انرژی و مهربونم زیباتر شد قایقرانی با طناز عزیز در دریاچه استادیوم آزادی

۰ نظر