اجرای کنسرت ابراهیم تاتلیس بعد از تصادف و مرخص شدن از بیمارستان


ابراهیم تاتلیسس بعد از تصادف امروزش پس از آنکه از بیمارستان مرخص شد کنسرتش را بر روی ویلچر اجرا کرد

اتومبیل حامل اسطوره موسیقی ترکیه «ابراهیم تاتلیسس» در جاده یالیکاواک بدروم دچار تصادف شدید شد و در شرایطی که این خواننده در ماشین گیر افتاده بود، تیم های امدادی به کمک او شتافتند. اوضاع جسمی او و همراهانش خوب گزارش شده است.

۰ نظر