نسرین مقانلو از رفتن با دلتنگی به سمت خانه پدرش می گوید !

نسرین مقانلو نوشت :

پیش به سوی منزل( مزار) پدرم
چقدر دلم برات تنگ شده پدر،هنوز داغت از دلم سرد نشده،نمی‌شود و نخواهد شد.....با رفتنت من دیگه اون آدم سابق نشدم.....
پدر من موزیسین بود ،من و پدرم این آهنگ رو خیلی دوست داشتیم،حالا هر وقت که میرم پیشش این آهنگ رو گوش میدم ،پدر مهربانم روحت شاد راهت روشن.

۰ نظر