حرفهای یلدا ابتهاج در مراسم تشییع پدرش هوشنگ ابتهاج در تهران

یلدا ابتهاج فرزند مرحوم هوشنگ ابتهاج: سایه از امروز با شعرش در این سرزمین ماندگار است

۰ نظر