نسرین مقانلو در راه مزار پدرش با آهنگی که آن مرحوم خیلی دوست داشت

پیش به سوی منزل( مزار) پدرم
چقدر دلم برات تنگ شده
پدر،هنوز داغت از دلم سرد نشده،نمی‌شود و نخواهد شد.....
با رفتنت من دیگه اون آدم سابق نشدم.....
پدر من موزیسین بود ،من و پدرم این آهنگ رو خیلی دوست داشتیم،
حالا هر وقت که میرم پیشش این آهنگ رو گوش میدم ،پدر مهربانم روحت شاد راهت روشن. .

۰ نظر