حضور جانی دپ با لباس فضانوردی در مراسم جوایز MTV

جانی دپ به طور غیرمنتظره ای با لباس فضانوردی را برای جوایز موسیقی ویدئوی ام تی وی ظاهر شد این اولین حضور دپ در انظار عمومی از زمان پیروزی او در دادگاه بر همسر سابق امبر هرد در ژوئن سال جاری بود. پس از افتتاحیه مراسم، یک فضانورد با تصویر دیجیتالی از دپ از پشت بام (تصویر برای مجسمه وی ام ای استفاده شده است) پایین آمد.

۰ نظر