کلیپ طنز عروسی «سرنا امینی» و همسرش در سالگرد ازدواجشان

این کلیپو خانوما از ته دل درک میکنن
آخرش فقط
صرفا جهت شوخی
نقش آقا داماد رو همسرم بازی کرده

۰ نظر