محسن تنابنده جایزه اش در جشنواره کن 2022 را به همسر باردارش تقدیم کرد


اینقدر خوشحالم می‌توانم تا خود تهران پیاده بروم
لحظه اعلام نام محسن تنابنده به عنوان بهترین بازیگر بخش افق‌های جشنواره ونیز و صحبت‌هایش بعد از دریافت جایزه

۰ نظر