بازیگرانی که در سینما ترنس شدن از مینا وحید تا احمد مهرانفر

 سلام سینما- افسانه‌ها و اسطوره‌های قدیم می‌گفتند: «مردان از مارس خدای جنگ پدید آمده‌اند و زنان از ونوس الهه عشق و زیبایی». این جملات نقش‌ها، انتظارات و افکار مردم را از رفتار مردانه و زنانه مشخص می‌کرد. انتظاراتی که همراه با مردم و در نسل‌های مختلف حرکت کرد و نهادینه شد. عادتی که امروزه و به شیوه‌های مختلف زیر سوال رفته است، هرچند تغییرات هنوز تابو هستند. تابوی که گاهی با آزار، تحقیر و تمسخر همراه است، گاهی با همدلی و همراهی و گاهی با پرسش. یکی از این تابوها که گذر زمان بحث بر سر آن را کمی راحت‌تر کرده است، ترنسکشوال‌ها یا ترنس‌ها هستند. ترنس‌ها افرادی هستند که جنس بیولوژیکی آن‌ها با جنسیتشان یکی نیست؛ چنان‌که انگار روح و روان‌ آن‌ها در جسمشان زندانی است. زندانی که در تقلا است تا این دوگانگی و آشفتگی را برطرف کند؛ مسیری که از هورمون تراپی شروع می‌شود و به عمل جراحی می‌رسد.

۰ نظر