توصیه معنادار وزیر ارتباطات به فکر جایگزین پلتفرم جدید برای کسب و کار باشید!

زارع پور، وزیر ارتباطات گفت: کسب‌وکارها روی پلتفرمی که پایبند به قانون جمهوری اسلامی ایران نیست سرمایه‌گذاری نکنند. هزینه خساراتی که به مردم در فضای مجازی وارد شده مستقیما متوجه کسانی است که آشوب‌ها را به وجود آورده‌اند.

۰ نظر