وداع تلخ نسرین مقانلو با پسرش مرحومش ارشیا

ویدئویی از لحظه خداحافظی نسرین مقانلو با پسر مرحومش ارشیا در فرودگاه آخرین باری که پسرش به امریکا رفت

۰ نظر