پیانو زدن تیارا دختر بزرگ رضا صادقی به مناسبت روز جهانی دختر

بنواز دخترم ، من تا همیشه به ساز کوک تو میرقصم … و رویای شیرین رقص موهای زیبای تو در باد که سر مستم میکنم و رها .. بنواز تا جهان بشنود صدای قلبت را و باور عاشقانه هایت . اری تو را اصالت اموختیم و قدرت و شکوه و صراحت و صداقت .. بنواز که سرخوشم از رقص باتو حتی بر روی خارهایی که زخمهایم را نوازش میکند ..

۰ نظر