دلنوشته غمبار نسرین مقانلو در آستانه چهلم پسرش ارشیا

سی و دو روزه که هر روز توی اتاقت میام باهات حرف میزنم تو خونه صدات میکنم،صدات میکنم،بلند بلند باهات حرف میزنم اما فقط حست میکنم ولی جوابی بهم نمیدی،ارشیا مادر کجایی؟؟؟؟؟؟ من بی تو گم شدم......

۰ نظر