دردسر تغییر جنسیت بهاره کیان افشار در یک سریال نمایش خانگی

بهاره کیان افشار در یکی از سریال های خانگی با تغییر جنسیت جلو دوربین قرار گرفته است.

۰ نظر