عزاداری بی پایان نسرین مقانلو بعد از چهلم برای پسرش

بعد از تو من زندگی نخواهم کرد، و هرگز آن آدم سابق نخواهم شد تو در آرامش ابدی هستی ،می دانم دلبندم اما من دارم هر ثانیه بی تو جون میدم. آرام بخواب فرشته من روشنایی از آن توست و تاریکی این دنیا بی تو از آن من.

۰ نظر