اجرای سوزناک سالار عقیلی برای کیان پیرفلک

اجرای ‎سالار عقیلی برای گرامیداشت ‎کیان پیرفلک را ببینید. کیان پیرفلک، پسر ۹ ساله ای بود که در ناآرامی های اخیر شهرستان ایذه، به ضرب گلوله کشته شد.

۰ نظر