شادی متفاوت مامور یگان ویژه در تهران

تصاویری از شادی یکی از ماموران یگان ویژه بر روی ماشین آب‌پاش در خیابان پیروزی تهران پس از برد تیم ملی ایران در فضای مجازی مورد توجه قرار گرفته است.

۰ نظر