دلنوشه پاییزی پریچهر قنبری از سخت‌ترین کار دنیا برای ما آدم ها

شازده کوچولو گفت: اینجا کسی نیست که من او را محاکمه کنم فروانروا گفت: خب، خودت را محاکمه کن! این سخت‌ترین کار دنیاست... این که بتونی درباره خودت قضاوت درستی داشته باشی و عادلانه خودت رو محاکمه کنی...

۰ نظر