تقلید صدای جالب گوهر خیراندیش توسط کمند امیرسلیمانی

چندثانیه: تقلید صدای بامزه گوهر خیراندیش توسط کمند امیرسلیمانی در یک برنامه تلویزیونی را ببینید.

۰ نظر