آواز خوندن معاون رئیس جمهور در برنامه میدون!

روح‌الله دهقانی فیروزآبادی، معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری و داور مسابقه میدون به اصرار مجری برنامه آواز خواند.

۰ نظر