تماس جواد خیابانی با سفارت لهستان و پرسیدن تلفظ صحیح نام دروازه‌بان تیم لهستان!

صحبت های جواد خیابانی درباره تماس با سفارت لهستان و پرسیدن تلفظ صحیح نام دروازه‌بان تیم لهستان!

۰ نظر