حقیقتا چیه این خانواده؟ چیه این پدر؟

در توضیح این صحنه زیبا نوشتن که پدر بعد از سال‌ها مسافت 15 هزار کیلومتری رو پرواز میکنه تا به این شکل پسرش رو سورپرایز کنه!

به واکنش پسر نگاه کنید، انگار کل فیوز‌های مغزش یک‌باره پرید و تا چند ثانیه هنگ مطلق بود، حقیقتا چیه این خانواده؟ چیه این پدر؟

۰ نظر