سلفی گرفتن طرفداران نیمار با بدلش در قطر

در ادامه ویدئویی از حضور بدل نیمار در قطر و سلفی گرفتن طرفداران نیمار با او را خواهید دید.

۰ نظر