حال و روز آرتین بعد از 40 روز در نبود پدر و مادرش

۴۰ روز بعد از حادثه تروریستی شاهچراغ، آرتین هنوز نمی‌تواند نبودن پدر و مادرش را قبول کند.

۰ نظر