اولین فیلم از گوشت خوردن توله‌ یوز‌های پاییز

اولین فیلم از گوشت خوردن توله‌یوز‌های پاییزی

دامپزشک توله یوز‌های ماده: در اوایل هفته چهارم با رشد و جوانه زدن دندان‌های توله‌یوزها، گوشت قرمز به برنامه غذایی توله‌ها اضافه شد.

۰ نظر