واکنش نماینده مجلس به دختر دانشجوی بدون حجاب

خضریان نماینده مجلس خطاب به دانشجویی که بدون حجاب پشت تریبون حاضر شد گفت: اگر حجاب بر سر بگذارید با شما گفتگو خواهم کرد در غیر این صورت گفتگو نمی‌کنم. منبع: دانشجو

۰ نظر