ایشون از طرف ناظم مدرسمون رسما ماموریت گرفتن !!

این خروس از طرف ناظم مدرسمون مامور شده !

۰ نظر