تابلوهای زیبای هنرمندی که با خون خود نقاشی می‌کشد!

هنرمند ۵۲ ساله با استفاده از خون گرفته شده از رگ‌های خود، نقاشی‌هایی خلق می‌کند که به دلیل انتخاب غیرمعمول او مورد انتقاد و تحسین قرار گرفته است.
یک نقاش فیلیپینی، از خون خود به عنوان وسیله‌ای برای هنرش استفاده می‌کند. الیتو سیرکا، نقاش ۵۲ ساله، آنقدر فقیر بزرگ شد که از آلو و گوجه فرنگی برای ساخت آثار هنری استفاده کرد.
وی حتی در جوانی خراشیده شد و سعی کرد از خون برای نقاشی استفاده کند و از آن زمان شیفته این کار شد و تا اکنون ادامه می‌دهد. الیتو به رویترز گفت: هر بار که من خراشیده می‌شدم، از خون خودم استفاده می‌کردم، زیرا لکه‌های خون نیز به سختی پاک می‌شوند. این هنرمند نامتعارف اکنون هر سه ماه یک بار به کلینیک بهداشتی شهر خود سفر می‌کند تا حدود ۵۰۰ میلی لیتر خون خود را استخراج کند
سپس آن را در یخچال کارگاهش نگهداری می‌کند. الیتو گفت: آثار هنری من برای من بسیار مهم است، زیرا آن‌ها از من می‌آیند، از خون خودم هستند، DNA من بخشی از آن است. پس از کشیدن نقاشی دیواری به ابعاد ۱۲۲×۲۴۴ سانتی متر که تاریخ پانتابانگان، شهری که در آن بزرگ شده است را به تصویر می‌کشد، هدف جدید الیتو خلق بزرگترین نقاشی خون جهان است. یکی از برنامه‌های او برای سال جدید خلق بزرگترین نقاشی خون روی بوم ۱۰۰ متری است که رکورد جهانی را برای این شاهکار ثبت می‌کند.

۰ نظر