وضعیت بحرانی در شهر مکه ، خسارت گسترده‌ ی سیل !

منابع خبری از وضعیت بحرانی در شهر مکه خبر میدهند / سیل خسارت گسترده‌ای به شهر وارد کرده.

۰ نظر