این فیلم دقیقا مثل زندگی بلاگراست !! و ما تو حسرت زندگیشون میمونیم

این دقیقا مثل زندگی بلاگراس. کاش مردم بدونن که بلاگرا هم زندگیشون رو با هزار مشکل بزک دوزک و ظاهرسازی میکنن و ما تو حسرت زندگیشون میمونیم

۰ نظر