تصاویری دلچسب از جشن آغاز سال ۲۰۲۳

فرارو: مراسم جشن فرا رسیدن سال نوی میلادی ۲۰۲۳ در بخش‌هایی از جهان آغاز شده است. کیریباتی در اقیانوس آرام اولین منطقه‌ای بود که سال نو میلادی در آن با جشن وسرور آغاز شد. یک ساعت پس از آن در نیوزیلند و پس از آن در استرالیا مردم با آتش بازی فرا رسیدن سال نوی میلادی را جشن گرفتند. سال گذشته، با گسترش سریع امیکرون بسیاری از شهر‌ها در سراسر جهان جشن‌های خود را کاهش دادند و برخی رویداد‌های خود را به طور کلی لغو کردند.

۰ نظر