این دختر مازیار لرستانی نیست خودش را شبیه او کرده

دختری در فضای مجازی با گریمی طبیعی ، خود را تبدیل به مازیار لرستانی کرد و بخشی از صحبت های او را نیز در ایسنتاگرام منتشر کرد.

۰ نظر