مهمانی شاهانه سعودی ها برای رونالدو و نامزدش جورجینا

شاهزاده های سعودی برای عکس گرفتن با CR7 در حال رقابت هستند.

۰ نظر