رقص و خوشحالی بهرام رادان از خبر بارداری همسرش

سکانسی از سریال جیران منتشر شده که در آن پریناز ایزدیار و بهرام رادان باهم می رقصند.

۰ نظر